woman in red and yellow dress

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Kannada 2022

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa Kannada PDF Download. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa Kannada PDF Download ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada PDF download link is available below in the article, download PDF of ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada using the direct link given at the bottom of content.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Kannada

PDF Nameಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF
Total Pages8
PDF Size0.45 Mb
LanguageKannada
TagsHanuman Chalisa (श्री हनुमान चालीसा), चालीसा संग्रह.
PDF CategoryReligious and Spritual
Published/Updated09-05-2022
Uploaded byAdmin

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa Kannada PDF. 

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Download in Kannada for free using the direct download link given at the bottom of this article.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Kannada

The Hanuman Chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) is a holy group of forty Chaupais about Lord Shri Hanuman. It is a Hindu devotional hymn or stotra addressed to Lord Hanuman. It is authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. The Hanuman Chalisa has 40 verses (excluding the couplets at the beginning and at the end). Hanuman Chalisa Kannada PDF is available for download and read anytime later at your convenience, however, according to beliefs, it is good to chant Shri Hanuman Chalisa in the morning everyday. Fasting on Tuesday and Saturday can also be observed by Shri Hanuman worshipers.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa PDF Kannada

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ | Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics. 

ದೋಹಾ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ | ಚೌಪಾಈ- ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನಗುಣಸಾಗರ | ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||
೧ || ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ | ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || ೨ || ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || ೩ || ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ | ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || ೪ || ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ | ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || ೫ || ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀನಂದನ | ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ || ೬ || ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ | ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || ೭ || ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || ೮ || ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ | ವಿಕಟರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || ೯ || ಭೀಮರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ | ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || ೧೦ || ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ | ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ವುರ ಲಾಯೇ || ೧೧ || ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ | ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ || ೧೨ || ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ | ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || ೧೩ || ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ | ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || ೧೪ || ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ | ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || ೧೫ || ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ | ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ || ೧೬ || ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ | ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || ೧೭ || ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ | ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || ೧೮ || ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ | ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || ೧೯ || ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ | ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || ೨೦ || ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || ೨೧ || ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ | ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ || ೨೨ || ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ | ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ || ೨೩ || ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ | ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || ೨೪ || ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ | ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || ೨೫ || ಸಂಕಟಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ | ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || ೨೬ || ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ | ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || ೨೭ || ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯೀ ಲಾವೈ | ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || ೨೮ || [** ಸೋಯಿ **] ಚಾರೋಂ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ | ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || ೨೯ || ಸಾಧುಸಂತಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ | ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || ೩೦ || ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ | ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || ೩೧ || ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ | ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || ೩೨ || ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ | ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || ೩೩ || ಅಂತಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಜಾಯೀ | [** ರಘುವರ **] ಜಹಾಂ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || ೩೪ || ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ | ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವಸುಖಕರಯೀ || ೩೫ || ಸಂಕಟ ಹರೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ | ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ || ೩೬ || ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ | ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || ೩೭ || ಯಹ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಜೋಯೀ | ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯೀ || ೩೮ || ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ | ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ || ೩೯ || ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ | ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || ೪೦ || ದೋಹಾ ಪವನತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ || ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ||.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು! | Benefits of Hanuman Chalisa

ಈ ಚಲಿಸಾವನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಯನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತರ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೋಪ, ದುರಾಶೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಭಕ್ತನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಹೇಗೆ! |

How to Recite Hanuman Chalisa

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು, ಭಕ್ತನು ಸ್ನಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ ವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ಪಠಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಸ್ವಚ್ l ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ |

Download PDF of Hanuman Chalisa in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *